Strona główna Gramatyka Słownictwo Inne języki Kontakt

SŁOWNICTWO HISZPAŃSKIE

Najczęstsze wyrazy hiszpańskie.

Najczęstsze hiszpańskie słowa wg Real Academia Española:
Rodzajniki: el, la, los, las, lo
un, una
Rodzajników nie tłumaczymy na polski.

Przyimki:
de = z
en = w
a = do,
por = przez, za
con = z (kimś, czymś)
para = dla
sin = bez
sobre = nad
entre = między
hasta = do, aż do
desde = od
Formy przyimków de i a z rodzajnikiem : del = de + el, al = a + el

Spójniki:
que = że
y = i
como = jak
o = albo
pero = ale
cuando = kiedy

Zaimki: se = się
lo = go, je, to
le = mu, go
me = mnie

todo = wszystko

Zaimki dzierżawcze: su (sus) = jego, jej
mi = mój
este / esta / esto = ten , ta, to

Partykuły :
no = nie

Przysłówki:
más = bardziej, więcej
si = tak
ya = już
también = również, też
muy = bardzo

Liczebnik : dos = dwa

Czasowniki :
ser = być (formy es, ser, son, fue, era)
haber (tworzy czasy przeszłe) (ha, había)
estar (está)

Jeden rzeczownik : año


Spis zagadnień gramatycznych